Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Effektivt med tolvstegsbehandling vid alkoholberoende

Tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol.

Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling. Det framgår av en systematisk forskningsöversikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, granskat och kommenterat.

Publicerad: 2021/08/31 Senast uppdaterad: