Effektivt med tolvstegsbehandling vid alkoholberoende

Tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol.

Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling. Det framgår av en systematisk forskningsöversikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, granskat och kommenterat.

Publicerad: 2021/08/31 Senast uppdaterad: