Aktion Livräddning

Inbjudan till digital föreläsning i självmordsprevention i Region Stockholm. Gemensam kunskapsbas och samverkan kring identifikation och bemötande av självmordsnära personer.

På uppdrag av Region Stockholm arrangeras föreläsningen av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet/Region Stockholm, som arbetar för en nollvision för självmord i Region Stockholm.

Målgrupp: Alla som i sin yrkesvardag träffar sårbara personer eller som har en ledningsställning för samma yrkesgrupp
Datum: 18/8, 6/10, 27/10, 4/11 eller 24/11 2021
Tid: 9.00-15.00
Kostnad: Kostnadsfritt
Lokal: DIGITAL föreläsning

Publicerad: 2021/08/11 Senast uppdaterad: