Kunskapsöversikt om äldres välbefinnande

Kunskapsöversikt om äldres välbefinnande

Mind har tagit fram en kunskapsöversikt med hjälp av forskare på Karolinska institutets Aging Research Center, som fördjupar och nyanserar bilden av åldrande och psykisk hälsa.

Publicerad: 2021/06/15 Senast uppdaterad: