Psykisk hälsa under pandemin

Tips och stöd för att hantera oro under pandemin hos Folkhälsomyndigheten

Många har känt oro, stress eller nedstämdhet under pandemin. Folkhälsomyndigheten har samlat tips på saker man kan göra för att själv hantera oro eller stress. Det finns också information om vart man kan vända sig om man mår dåligt och behöver prata om ångest eller oro.

Publicerad: 2021/06/15 Senast uppdaterad: