Ny webbutbildning om barn i psykiatrisk tvångsvård

Nu finns en webbutbildning om de delar av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) som gäller vård av barn och unga.

Utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar i BUP:s heldygnsvård men även till personal inom vuxenpsykiatrin. Utbildningen går igenom lagen och de förändringar som gäller sedan 2020.

Publicerad: 2021/06/15 Senast uppdaterad: