Nationell digital konferens om suicidprevention

Konferensen arrangeras på den suicidpreventiva dagen, 10 september, av bland andra Socialstyrelsen, NASP och Folkhälsomyndigheten.

"Livsavgörande samverkan" är temat och det belyser att vi är många, till exempel primärvården och socialtjänsten, som arbetar för att förebygga suicid och rädda liv.

Publicerad: 2021/06/15 Senast uppdaterad: