Ändring i föreskrift om tvångsvård

Från 1 september gäller nya bestämmelser om läkarundersökning vid fastspänning och avskiljning inom den psykiatrisk tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Bestämmelserna finns i Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Publicerad: 2021/06/01 Senast uppdaterad: