Förtydligande - Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen förtydligat rekommendationen om metoden BCFPI, Brief child and family phone interview. Det finns en risk att missa barn och ungdomar med depression eller ångestsyndrom om man enbart använder BCFPI. Socialstyrelsen avråder därför hälso- och sjukvården från det.

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om utredning och behandling av depression och ångestsyndrom. Riktlinjerna gäller både barn och vuxna. De vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Publicerad: 2021/04/20 Senast uppdaterad: