Regionövergripande strategi för psykisk hälsa

En ny strategi ska ge alla människor i Stockholmsregionen jämlika förutsättningar att uppleva psykisk hälsa och välbefinnande i livets alla skeden. Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa” och regionfullmäktige fattar beslut senare under 2021.

Publicerad: 2021/02/23 Senast uppdaterad: