Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Individens behov i centrum, IBIC — psykisk ohälsa

Nu finns ett stöd för att synliggöra anhörigperspektivet inom ramen för IBIC. Materialet ger stöd för samtal med anhöriga till personer som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Materialet används med vägledningen för IBIC.

Publicerad: 2021/02/23 Senast uppdaterad: