Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige

Hur skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika socioekonomiska grupper? Står någon socioekonomisk grupp för en majoritet av användningen? Så lyder huvudfrågorna i en ny rapport från CAN. Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån tre olika definitioner: utbildning, sysselsättning och inkomst. Narkotikaanvändning mäts i form av att ha använt olika typer av narkotikaklassade substanser under det senaste året och dessutom antal gånger.

Publicerad: 2021/02/23 Senast uppdaterad: