Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet beskrivs i en ny rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University

Publicerad: 2021/02/23 Senast uppdaterad: