Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Ny yrkesintroduktion för baspersonal inom socialpsykiatrin

Nu lanseras ett webbstöd till yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Publicerad: 2021/02/23 Senast uppdaterad: