DET VI INTE SER – ett utbildningsmaterial för bättre möten

Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården. Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra?

DET VI INTE SER är ett utbildningsmaterial för bättre möten som riktar sig till dig som arbetar inom vården.

Publicerad: 2021/01/19 Senast uppdaterad: