SKR har lanserat vård- och insatsprogrammet för missbruk och beroende

Den 8 december lanserade SKR vård- och insatsprogrammet för missbruk och beroende

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Webbsändningen kan ses i efterhand.

Publicerad: 2020/12/15 Senast uppdaterad: