Flera vårdområden blir nationell högspecialiserad vård

Tre nya vårdområden ska bli nationell högspecialiserad vård. Dessa är centrala delar av vården vid könsdysfori, vård vid svårbehandlade ätstörningar samt vård vid svårbehandlat självskadebeteende.

Publicerad: 2020/12/15 Senast uppdaterad: