Psykiatrisk akutenhet, PAM-enheten är en mobil akutenhet, gör akutpsykiatriska bedömningar

Den psykiatriska akutenheten, PAM-enheten är en mobil akutenhet, rycker ut på suicidlarm och andra akuta psykiatriska ärenden. Uppdragen kommer från SOS Alarm när de bedömer att ett inkommande larmsamtal kräver en akut psykiatrisk bedömning. Enheten är bemannad med två psykiatrisjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. PAM är i drift mellan klockan 14:00 och 02:00 alla dagar, även under sommaren.

Publicerad: 2020/07/09 Senast uppdaterad: 2020/07/09