Information om oro och psykisk ohälsa under pandemin

Nu finns samlad information om vad du som vårdgivare kan göra för att identifiera och bemöta patienter med oro och psykisk ohälsa. Läs om vanliga krisreaktioner, bemötande av oro, vilket stöd som finns för invånarna samt en webbutbildning om psykologiskt krisstöd för dig som vårdgivare.

Publicerad: 2020/07/09 Senast uppdaterad: 2020/07/09