Ändringar i LPT och LRV från 1 juli 2020

Från den 1 juli gäller nya bestämmelser för psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder som rör barn i LPT och LRV. Ett nytt meddelandeblad planeras för publicering under hösten. Foldrarna om barns rättigheter i tvångsvården revideras och vi ser över föreskrifterna. Föreskrifterna beräknas vara klara under 2021. Från 1 juli finns nya KVÅ-koder för inrapportering av tvångsåtgärder.

Publicerad: 2020/06/24 Senast uppdaterad: 2020/06/24