Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Långsiktig strategi för suicidprevention

I april i år tog Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslut om en koncernövergripande suicidpreventiv strategi som gäller under 2020 med anledning av ökad risk för suicid på grund av covid-19. Nu har en långsiktig strategi för suicidprevention godkänts av hälso- och sjukvårdsnämnden och överlämnats till regionstyrelsen för vidare beredning.

Läs mer på Vårdgivarguidenlänk till annan webbplats

Publicerad: 2020/05/06 Senast uppdaterad: 2020/05/06