Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Äldres psykiska hälsa

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.
Läs mer på SKR Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020/05/04 Senast uppdaterad: 2020/05/04