Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Modernisera utformningen av lokaler och öka antalet vårdplatser inom den psykiatriska slutenvården. Det är behov som presenteras i en rapport som hälso- och sjukvårdsdirektören nu fått i uppdrag att arbeta efter.
Läs mer på Vårdgivarguiden >>länk till annan webbplats

Publicerad: 2020/03/10 Senast uppdaterad: 2020/03/10