Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att det ska genomföras en genomlysning av hur vårdsystemet fungerar för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet är att utreda de brister som tidigare har lyfts när det gäller vårdkedjan för denna patientgrupp.
Läs mer på Vårdgivarguiden >>länk till annan webbplats

Publicerad: 2020/03/10 Senast uppdaterad: 2020/03/10