Nationell högspecialiserad vård – nya områden ute på remiss

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag på vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många enheter vården ska bedrivas. Aktuella förslag gäller bland annat vissa neuroendokrina tumörer, könsdysfori, svårbehandlat självskadebeteende och svårbehandlade ätstörningar. Remisstiden pågår till och med den 20 maj 2020.
Remissunderlag nationell högspecialiserad vård Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020/03/10 Senast uppdaterad: 2020/03/10