Kunskapsstöd för behandling vid opioidberoende

Nu är Socialstyrelsens kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) publicerat. Det är ett bra redskap för dig som möter och arbetar med personer med opioidberoende i ditt arbete. Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO.

Publicerad: 2020/03/10 Senast uppdaterad: 2020/03/10