Vårdförlopp för schizofreni ute på remiss

Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter på de sju vårdförlopp som regionernas nationella system för kunskapsstyrning tagit fram. Ett av dem handlar om schizofreni.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter, som till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera.

Publicerad: 2020/02/27 Senast uppdaterad: 2020/02/27