Uppdaterat vårdprogram för Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Det regionala vårdprogrammet Lindrig intellektuell funktionsnedsättning för vuxna är uppdaterat. Programmet hette tidigare Lindrig utvecklingsstörning.

Publicerad: 2019/11/21 Senast uppdaterad: 2019/11/21