Näringsintag: mindre än kroppsbehovet (00002)

Definition: Otillräckligt intag av näringsämnen för att motsvara det metabola behovet.

Kännetecken

Beskriver förändrade smakupplevelser
Bleka slemhinnor
Brist på information
Brist på intresse för mat
Brist på mat
Diarré
Felaktig information
Fettrik avföring
Hyperaktiva tarmljud
Kramp i buken
Kroppsvikt som är 20 procent under den ideala
Massivt håravfall
Missuppfattningar
Motvilja att äta
Mättnad direkt efter att ha ätit
Nedsatt muskeltonus
Smärtor i buken
Svaghet i muskulatur som används för att svälja
Sår i munhålan
Uppger sig äta mindre än dagliga rekommendationer
Upplevd oförmåga att äta mat
Viktminskning trots adekvat intag av mat (1)
Relaterade faktorer

Oförmåga att inta föda
Oförmåga att smälta föda
Otillräckliga ekonomisk situation (1)
Ångest
Saknar initiativförmåga och kraft att äta
Rädsla att vistas i matsalen med andra
Vanföreställningar att maten innehåller gift eller bakterier eller att den är stulen
Tycker att maten smakar eller luktar metall, gift, mögel eller förruttnelse
Bristande kunskap om sund kosthållning
Förlorat aptiten pga. nedstämdhet, ensamhet
Skakningar eller stelhet (5)
Äter stora mängder mat, som patienten därefter medvetet kräks upp
Missbruk av laxantia och eller diuretika (4)
Kortsiktiga mål

Patienten har gått upp X kg per vecka.
Patienten äter X antal mål per dag.
Ökat mat- och kaloriintag med gradvis ökning varje dag.
Tid för fysisk aktivitet är begränsad till X minuter/timmar per dag/vecka. (4)
Långsiktiga mål

Patienten är kapabel att uppvisa förändringar i ätmönster som leder till stabil viktkontroll.
Patienten kan verbalisera planer för hur vikten på sikt ska hållas stabil. (4)
Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Patienten observeras under en timme efter måltid (slutenvård).
Mat- och vätskeregistrering (slutenvård).
Daglig viktkontroll (slutenvård). (4)
Psykoedukation

Diskutera nutritionsbehov, aktivitet och sambandet däremellan. (3)

Aktivitet

  • Erbjud tre mellanmål per dag.
  • Gör schema med patienten med ett gemensamt bestämt X antal aktiviteter.
  • Patienten får gå in lite före övriga i matsalen – träna på att sitta i matsalen med övriga patienter.
  • Patienten äter ensam (före eller efter andra patienter) med stöd av en personal.
  • Patienten får före servering kontrollera förpackningen och var maten kommer ifrån.
  • Personal sitter med patienten under måltid så att han/hon inte kan gömma eller kasta mat. (4)
Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad