Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Suicidnära patienter - Riskfaktorer

Samsjuklighet mellan något/några av dessa tillstånd ökar risken för suicid betydligt.

 • Tidigare suicidförsök
 • Psykossjukdom
 • Depression och bipolär sjukdom
 • Missbruk/beroende
 • Neuropsykiatriska tillstånd och personlighetsstörning
 • Långvarig/Kronisk ätstörning
 • Somatisk sjukdom
 • Kön
 • Ärftlighet
 • Födelseland
 • Ålder
 • Kriminalvård
Publicerad: 2012/01/27 Senast uppdaterad: 2018/08/28