Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

LPT - Vid konvertering från vård enligt HSL till vård enligt LPT tillkommer


OBS! Detta avsnitt är under pågående uppdatering

Vid konvertering från vård enligt HSLlänk till annan webbplats till vård enligt LPTlänk till annan webbplats tillkommer

 • Att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan
 • I akuta situationer är det främst LPT §§ 3-6, 11-12, 16-19, 25, 26a, 30, 41, 47, och 48 som är aktuella:
 • 4§ Vårdintyg, ange vem som skrivit. Ange även eventuellt omhändertagandebeslut
 • 6 § Kvarhållningsbeslut
 • 6 § Visitering
 • 6a § Avskiljning, bältesläggning eller tvångsmedicinering innan intagningsbeslut
 • 6b § Intagningsbeslut, eller ej intagningsbeslut
 • Vid intagningsbeslut skal även information enligt 30 (stödperson) och 48 (information) §§ ges till patienten och signeras
 • 11 § Konvertering. Vårdintyg respektive beslut
 • 17 § Tvångsbehandling, t ex medicinering
 • 18 § Områdesbegränsning
 • 19 § Fastspänning (bältesläggning)
 • 20 § Avskiljning
 • 25 § Permission
 • 26a § Återintagningsbeslut från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård
 • 41 § Överflyttning av LPT vård från en klinik till en annan
 • 47 § Bistånd av polis, polishandräckning (Leg läkare innan intagningsbeslut; då patienten är intagen enligt LPT, t ex ej återkommit efter permission)
 • 48 § Patientens rättigheter
Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: