Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT - Vid konvertering från vård enligt HSL till vård enligt LPT tillkommer

Vid konvertering från vård enligt HSL Länk till annan webbplats. till vård enligt LPT Länk till annan webbplats. tillkommer

 • Att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan
 • I akuta situationer är det främst LPT §§ 3-6, 11-12, 16-19, 25, 26a, 30, 41, 47, och 48 som är aktuella:
 • 4§ Vårdintyg, ange vem som skrivit. Ange även eventuellt omhändertagandebeslut
 • 6 § Kvarhållningsbeslut
 • 6 § Visitering
 • 6a § Avskiljning, bältesläggning eller tvångsmedicinering innan intagningsbeslut
 • 6b § Intagningsbeslut, eller ej intagningsbeslut
 • Vid intagningsbeslut skal även information enligt 30 (stödperson) och 48 (information) §§ ges till patienten och signeras
 • 11 § Konvertering. Vårdintyg respektive beslut
 • 17 § Tvångsbehandling, t ex medicinering
 • 18 § Områdesbegränsning
 • 19 § Fastspänning (bältesläggning)
 • 19a § Fastspänning (bältesläggning), gällande patient under 18 år
 • 20 § Avskiljning
 • 20a § Avskiljning, gällande patient under 18 år
 • 25 § Permission
 • 26a § Återintagningsbeslut från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård
 • 41 § Överflyttning av LPT vård från en klinik till en annan
 • 47 § Bistånd av polis, polishandräckning (Leg läkare innan intagningsbeslut; då patienten är intagen enligt LPT, t ex ej återkommit efter permission)
 • 48 § Patientens rättigheter
Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: 2020/08/18