Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT - Tre förutsättningar

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • Patienten lider av en allvarlig psykisk störning
  • Patientens behov av psykiatrisk vård inte kan tillgodoses på annat sätt än genom sluten vård
  • Patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga till grundat ställningstagande
Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: