Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT - Lagen om psykiatriskt tvångsvård

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128). Länk till annan webbplats.

Ändring i föreskrift om tvångsvård Länk till annan webbplats.
Från 1 september gäller nya bestämmelser om läkarundersökning vid fastspänning och avskiljning inom den psykiatrisk tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. .

Med stöd av LPT kan enskilda individer omhändertas för vård och behandling mot sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård är därmed en av tämligen få situationer då de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade.

LPT ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser grundläggande krav på rättssäkerhet och allt tvång ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde.

Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) grundläggande principer gäller vid tvångsvård på samma sätt som vid all annan vård även om LPT på vissa punkter medger avsteg. Det främsta syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få den enskilde att medverka frivilligt i vården men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in.

Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: