Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT - Beslut enligt LPT ska dokumenteras och signeras i Beslutsjournalen i TC

Vårdintyg

Vårdintyg (pdf) , 472.5 kB. får endast utfärdas av legitimerad läkare och i omedelbar anslutning till personlig undersökning. Handräckningsbegäran för bistånd av polis i sammanhanget, får endast utfärdas av läkare i allmän tjänst, eller av läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Om en patient som lider av en allvarlig psykisk sjukdom inte medverkar till att bli undersökt kan han/hon omhändertas för undersökning. Det är då polis som utför omhändertagandet (47:1 §) efter beslut av läkare i allmän tjänst enligt 4 § andra stycket.

Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: