Alkoholrelaterade akuta komplikationer - Wernicke-Korsakoffs syndrom

Wernicke-Korsakoffs syndrom är en neuropsykiatrisk störning som främst drabbar personer med kroniskt alkoholberoende. Samtidigt kan syndromet förekomma vid andra patienter med malnutrition (anorexi, kakexi, långvarig diarrésjukdom) eller malabsorbtion. Symtomen orsakas av tiaminbrist (B1-vitamin) i samband med malnutrition eller malabsorbtion. Diagnosen ställs på kliniska fynden och anamnesen.

Wernicke-encefalopati är den akuta fasen av syndromet, karaktäriseras av en triad av symtom, dock det är sällan så att patienter uppvisar alla tre symtom samtidigt. För att ställa diagnos krävs endast ett av symtomen. Patienter uppvisar ofta även andra symtom vid Wernicke-encefalopati.

Symtom

 • Global konfusion (akut förvirring, desorientering till tid och rum, nedsatt koncentration)
 • Cerebellär ataxi (balanssvårigheter, arm/benataxi)
 • Ögonmotorikstörning (horisontell eller vertikal nystagmus, abducenspares, blickpares, ptos)
 • Andra symtom som kan förekomma (hypotension, perifer neuropati)

Symtomen kan gå i regress om behandling är insatt i tidigt skede med tillräckligt hög dos.

Korsakoffs demens/psykos är den kroniska och irreversibla fasen av syndromet.

Symtom

 • Anterograd/retrograd amnesi
 • Konfabulation
 • Andra symtom som kan tyda på progredierande demens (minskad koncentrationsförmåga, desorientering, apati, passivitet)

Kroniska symtomen kan eventuellt gå i regress men är oftast irreversibla.

Behandling

Rekommendation för behandling av akut Wernicke-encefalopati:

 • Minst 500 mg tiamin ges intravenöst tre gånger dagligen under 2-3 dagar vid misstanke om Wernicke-encefalopati, därefter ytterligare 250 mg tiamin intravenöst under 3-5 dagar eller tills ingen ytterligare symtomregress ses. Av differentialdiagnostisk vikt är också viktigt att tänka på att tiaminupptag och metabolism kan påverkas negativt av magnesiumbrist, NMDA-receptorernas uppreglering och svår leverskada
 • Injektion B1 rathiopharm 50 mg/ml intravenöst eller intramuskulärt

Rekommendation för profylaktisk behandling:

 • 200 mg tiamin ges dagligen i 4-7 dygn. Därefter fortsatt behandling med peroralt tiamin i ytterligare månader
 • Injektion B1 rathiopharm 50 mg/ml, 4 ml intravenöst eller intramuskulärt alternativ Injektion Neurobion intramuskulärt. Tablett Oralovite 1x3 tabletter dagligen

OBS! Tiamininjektion ges till patienter innan kolhydrattillförsel för att undvika laktatansamling.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2014/04/15