Alkoholrelaterade akuta komplikationer - Om dokumentet

Författare: Dora Szabo ST-läkare i allmänpsykiatri, Beroendecentrum Stockholm,
Tamas Kark, ST läkare Beroendecentrum Stockholm

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2014/04/15