Akuta allvarliga biverkningar - Stevens-Johnsons syndrom – erytema multiforme

Utlösande psykofarmaka

 • Lamotrigen
 • Karbamazepin
 • Modafinil (särskilt hos unga)


Symtom

 • Hudutslag med blåsbildning
 • Engagemang av slemhinnor i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon
 • Feber
 • Trötthet


Behandling och handläggning

 • Sätt ut utlösande läkemedel.
 • Ta kontakt med dermatolog eller medicinjour.
 • Adekvat hydrering och näringstillförsel
 • Kortison kan användas för att dämpa reaktionen.


Förlopp

Symtom uppkommer några dagar efter inledning av behandling. Den akuta reaktionen läker ofta inom 4-6 veckor

Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: