Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Akuta allvarliga biverkningar - SIADH (Syndrome of Inappropriate ADH secretion)

  • Vid SIADH föreligger en patologiskt ökad ADH-aktivitet med hyponatremi.
  • Flera psykoaktiva farmaka kan ge upphov till SIADH, bl.a. SSRI, SNRI, TCA, MAO-hämmare, karbamazepin och även neuroleptika.


Symtom

  • Förvirring/konfusion
  • Krampanfall


Lab

Sänkt s-natrium

Behandling och handläggning

  • Sätt ut utlösande farmaka.
  • Ta kontakt med endokrinjour för handläggning.
  • Vid s-natrium < 120 mM kan det behövas korrigering via vätskekarens eller dropp.
  • Snabbkorrigering ska undvikas på grund av risken för CNS-skada (pontine myelinolys)
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: