Akuta allvarliga biverkningar - Post-injektion delirium/sederingssyndrom (PDSS)

Incidens

1,4 procent av patienter behandlade med ZypAdhera eller 0,07 procent av injektionstillfällen

Symtom

 • Förenlig med olanzapin-överdos med delirium (97 procent) och sedering (87 procent)
 • Yrsel
 • Sjukdomskänsla
 • Svaghetskänsla
 • Dysartri
 • Ataxi
 • Aggression
 • Hypertoni
 • Kramp


Förlopp

1-3 timmar efter administrering av ZypAdhera, normalisering sker inom 24-72 timmar eller senare.

Patofysiologi

 • Höga nivåer av olanzapin s-koncentration
 • Förvirringen förenlig med antikolinerg intoxikation
 • Sederingen förenlig med antihistamin intoxikation


Etiologi

Det tros bero på att innehållet har kommit i kontakt med blodbanan i samband med injektionstillfället, t.ex. intravaskulär injektion.

Behandling och handläggning

 • Patient måste vara kvar i 3 timmar efter given injektion ZypAdhera
 • Om patienten under observationstiden ter sig allmänt påverkad, ta kontakt med medicin- eller narkosjour
 • Handläggning som vid olanzapin-intoxikation
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: