Akuta allvarliga biverkningar - Malign katatoni

 • Kan komma som en del av andra psykiatriska eller somatiska sjukdomar
 • Kan också vara substansbetingat


Prevalens

 • Cirka 10 procent inom den psykiatriska populationen
 • Högre prevalens hos patienter med autismspektrumstörning (17 procent)


Riskfaktorer

 • Bipolär sjukdom (45 procent)
 • Schizofreni (30 procent)
 • Substansmissbruk
 • Encefaliter


Symtom

 • Akinesi, rigiditet, 'posturing', katalepsi
 • Ångest, mani/eufori, aggression, inadekvata affekter
  Mutism, stuprös, ekolali, ekopraxi, automatism, negativism, stereotypi, perseverationer, ambivalens

Lab

 • CK, myoglobin, s-Fe,
 • Ställningstagande till LP och kartläggning av markörer för autoimmun encefalit


Komplikationer

 • Pneumoni
 • Dehydrering, viktnedgång
 • Bristtillstånd, elektrolytrubbning
 • Tromboembolism
 • Kan övergå till malign katatoni vid autonominstabilitet och överansträngning


Behandling och handläggning

 • Lorazepam, zolpidem, ECT
 • Adekvat hydrering
 • Näringstillförsel via sond kan ibland behövas
 • Blodförtunnande farmaka vid behov
 • Ökad incidens av MNS vid samtidig behandling med antipsykotika (3-4 procent)
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: