Akuta allvarliga biverkningar - Litium intoxikation

Intoxikation

  • Litium har ett snävt terapeutiskt fönster, varför s-koncentration bör följas upp regelbundet.
  • Terapeutisk s-koncentration ligger på 0,5 – 1,0 mmol/l.


Symtom

  • Vid akut intoxikation dominerar symtom från CNS och GI-kanalen.
  • Konfusion, tremor, dysartri, ataxi, nystagmus, illamående, kräkning, diarré
  • Polyuri, polydipsia, arytmi och hypotoni kan också förekomma.


Gradering

  • Korrelation mellan s-koncentration och allvarlighetsgrad är inte alltid entydig.
  • Graderas dock som lindrig (1,5 - 2,5 mmol/l), allvarligt (2,5 – 3,0 mmol/l), livshotande (>3,0 mmol/l) intox.


Behandling och handläggning

  • Sätt ut litium tillfälligt.
  • Ta kontakt med medicinjour för vidare handläggning, eventuellt överföring av patienten till medicinavdelning eller intensivvårdsavdelning beroende på allvarlighetsgraden.
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: