Akuta allvarliga biverkningar - Antikolinergt syndrom

Innehåll

Riskfaktorer

Inga kända.

Etiologi

Intoxikation med antikolinerga läkemedel som blockerar muskarin-receptorer i CNS och PNS.

Symtom

 • Delirium
 • Minnessvårigheter
 • Rödflammig torr hud
 • Torra slemhinnor
 • Mydriasis
 • Ackommodationssvårigheter
 • Takykardi
 • Hypertermi
 • Urinretention
 • Krampanfall


Behandling och handläggning

 • Sätt ut all antikolinerg farmaka
 • Kontakta medicin- eller narkosjour
 • Symtomatisk behandling samt övervakning på medicinavdelning och på intensivvårdsnivå vid behov
 • Aktiv kol, bensodiazepiner, fysiostigmin i svåra fall


Läkemedel med antikolinerg effekt

 • Antikolinergika: Atropin, Skopolamin, Akineton, Pargitan
 • Antihistaminerga: Nozinan, Propavan, Atarax, Theralen, Lergigan, Periactin
 • Antipsykotika: Hibernal, Klozapin, Olanzapin, Seroquel, Trilafon
 • Antidepressiva: Tryptizol, Anafranil, Sensaval, Paroxetin
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: