Akuta allvarliga biverkningar - Agranulocytos

  • Förekommer hos cirka 1procent av klozapinbehandlande patienter.
  • De flesta fall inträffar inom 3 månader (80 procent) efter inledning av behandling.
  • Sedvanlig kontroll av antal vita blodkroppar och totalantalet neutrofila granulocyter varje vecka under de första 18 behandlingsveckorna och därefter minst var 4:e vecka.


Riskfaktor

  • Ålder
  • Kvinnligt kön
  • Kombination med andra läkemedel (t.ex. karbamazepin) som i sig kan orsaka benmärgsdepression


Lab

Vita blodkroppar <3000/mm3, neutrofila granulocyter <1500 mm3

Behandling och handläggning

  • Sätt ut klozapin
  • Ta kontakt med hematolog för diskussion om vidare handläggning
  • Stor återfallsfrekvens vid re-exponering med klozapin (cirka 40 procent) och därför ska klozapin inte ges igen till dessa patienter
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: